Широкоформатно копиране

   Широкоформатното черно-бяло копиране е с лазарен печат на изображението /с тонер/ с маскималната ширина 914мм. Копира се върху хартия с плътност 80 грама и паус с плътност 92 грама. Хартията е на ролки със следните размери: 297мм; 420мм; 594мм; 841мм; 914мм. Паусът е на ролки с размери 594мм и 914мм.

ЦЕНИ: ЧЕРНО-БЯЛО КОПИРАНЕ: 

     - 3.90 лв./кв.м. на хартия (А4-А3-0.50лв.; А2-1.00лв.; А1-1.95лв.; А0-3.90лв.)  

При копиране на ролки А3 и А2  при дължина над 914мм цената е на линеен метър както следва: за ролка 297мм-1.80лв. и за ролка 420мм-2.00лв. 

   
при плътност на сивото над 50% ЦЕНАТА СЕ УДВОЯВА

 

   Техниката, с която разполагаме ни дава възможност да предложим на своите клиенти затворен цикъл от услуги.

   Благодарение на това ние можем да направим копие на широкоформатен цветен документ по следния начин:

І стъпка - сканиране на документа /цветно/.

ІІ стъпка - компютърна обработка на документа с цел оптимизиране на качеството.

ІІІ стъпка - цветно принтиране на мастилено-струен принтер/плотер.

Крайната цена за широкоформатно цветно копиране се формира от сбора на използваните стъпки / етапи.