Копиране

 КОПИРАНЕ 

Черно-бяло копиране:

А4-0.05 лв....Двустранно - 0.10 лв.

А3-0.14 лв....Двустранно - 0.25 лв.

!!!ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВО А4

от 100 до 500 бр. - 0.048лв.

от 500 до 1000 бр. - 0.045лв.

от 1000 до 2000 бр. - 0.040лв.

от 2000 до 5000 бр. - 0.038лв.

от 5000 до 10000 бр. - 0.035лв.

над 10000 бр. - 0.030лв.             

!!!ПРИ ПЛЪТНОСТ НА СИВОТО НАД 50% ЦЕНАТА СЕ УДВОЯВА

 

Цветно копиране: А4 - 0.90лв.; АЗ - 1.80лв

!ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВО:

ЦВЕТНО КОПИРАНЕ  А4

от 20 до 50 бр. - 0.85лв.

от 51 до 100 бр. - 0.80лв.

от 101 до 200 бр. - 0.75лв.

от 201 до 500 бр. - 0.70лв.

от 501 до 1000 бр. - 0.60лв.

над 1000 бр.         - 0.50лв.

 

Върху следните материали  бял картон, цветен картон, цветни листи, фолио за шрайбпроектор, самозалепващи се листи, паус и др. цената се образува като към посочената цена за черно-бяло  и цветно копиране и принтиране се прибави продажната цена на дадения материал.

черно-бял образ на цветна машина - А4-0.20лв.; А3-0.50лв.