Широкоформатно сканиране

   Скенерът за широкоформатно сканиране е ролков тип скенер, с който можем да сканираме документи от хартия, паус, милинекс, холандско платно...и други гънещи се материали.

   Максималната ширина на сканиране е 914 милиметра. Предлагаме ЧЕРНО-БЯЛО и ЦВЕТНО сканиране. 

 ЧЕРНО-БЯЛО СКАНИРАНЕ:

3.90 лв./кв.м. 

 

 ЦВЕТНО СКАНИРАНЕ:

- 5.90 лв./кв.м. 

 - 3.90 лв./кв.м. - цветно сканиране предхождащо принтиране.