Промоции

Промиции в копирен център Сириус:

Всеки 10-ти екземпляр - БЕЗПЛАТЕН !!!

 

VIP карта За нашите лоялни клиенти - VIP карта,
 даваща правото на 5 % отстъпка
 при дължима сума до 50 лв.
 и 10% отстъпка при дължима сума над 50  лв.

 

 

   VIP карта за студенти За Вас студенти - VIP карта,
 
даваща правото на 5% отстъпка
 при издаването й
 и през всяка следваща учебна година
 съответно 7%; 9%; 11% и 13%.